Från stock till plank!

Tack vare Bengt Arne Nilsson fick projektet en ek av god kvalitet, uppvuxen på Lidingö bara 1 km från projektet. Denna uppsågades till virke som nu sitter i stäven, nya balkar och spant. Det var en stor stam över 1 meter i diameter med en vikt av över 6 ton. Transporten till sågverket skedde med hjälp av Loffes som ställde upp med kort varsel och sponsrade transporten.

Övrigt virke har vi jagat över hela landet och från utlandet, från Småland till Göteborg och Sörmland. För irokon till kölen importerades en hel stock från Afrika via en virkesleverantör. 

Eken anländer till Testrum i Märsta.

Stor och tung, 7 meter lång.

Det krävs ordentliga don för att flytta en kraftig ek.

Det finns troligtvis så mycket material att det räcker till all ek som skall ersättas på båten.

Nu är leveransen klar. Dags för sågning.

Det färdigsågade virket på plats.