Inredning

 

Som tur är har interiören bevarats till största delen orörd. Den enda förändringen som skett är att toiletten flyttats bakåt och en stickkoj inretts under trappen till pentryt från bryggan. Ursprungligen låg denna centrerad och en fullängdskoj låg mitt mot chefshytten. Förändringen skedde då hytten byggdes på båten. Då förstorades pentryt och försågs med kylbox som ligger där gamla trappen ned låg. salongssofforna var av plysch och mörkröda, salongsmattan var mörkblå. Soffan i styrhytten var i skinn  a la cheisterfield klubbsoffa med knappar och rutmönster. Mattan i styrhytten var en ljus hampa och samma gällde aktre sittutrymmet. Förändringen måste återställas då trappen åter kommer centreras till manluckan bakom bryggan. Den öppna bryggan kommer att återskapas och fästas i de gamla fästpunkter som finns bevarade. Taket kommer åter gå över pentryt fram till bryggan där ett nytt skott får tillverkas efter ritningen. I och för sig var den första styrhytten verkligen en elegant förändring av båten, men vi tror inte att Thelma kommer behöva en hytt, utan öppen brygga med möjlighet till ett soltak med kapellväv blir minst lika vackert.

Jagarbryggan på Saraband från 1914. En sådan brygga hade Thelma innan hytten byggdes 1925. Med ledning av ritningen och dessa bilder, ska vi återskapa denna miljö. Naturligtvis med Thelmas originaltillbehör, såsom ratt och manöverreglage. På Thelma finns exakta fästpunkter där bryggan suttit, så det kommer inte bli svårt att få till dimensionerna. Allt kommer bli fullständigt återställt.

Detalj från jagarbryggan på Saraband.

Detalj på jagarbrygga från Saraband.

Thelmas "nya" nakterhus. Inköpt på auktion. Tillverkat av CM Hammar i Göteborg. Det får anses tillräckligt likt originalet och dessutom är det synnerligen elegant. I förhållande till ritningen och ratten är det i rätt storlek. En riktig pjäs helt enkelt.

Styrplatsen med nakterhuset. Babord om ratten syns nedgången till maskinrummet. Innan hytten byggdes var manöverbordet 40 cm bredare på var sida.

Skottet i pentryt. Tre takbalkar saknas här och taket skall gå över pentryt fram till bryggan där ett nytt skott skall tillverkas enligt ritningen.

Pentryt innan demontering.

Pentry under demontering. Här tittar den gamla tiden fram efter avlägsnande av en rostfri plåt som lagts på. Hålet efter orginal diskhon enligt ritningen kom fram. Igensatt med brädor. Detta skall självklart återställas som det såg ut.

Från pentryt kommer man till en korridor. På styrbordssidan i korridoren ligger chefshytten och på babordssidan toilett och navigationsutrymme. Går man genom korridoren kommer man till salongen.

Chefshytten. En välbevarad miljö med hylla, fällbart handfat med pump och en ståndsmässig byrå. Samt givetvis en bred koj.

Byrån till chefshytten.

Handfatet till chefshytten.

Hyllan i chefshytten.

Korridoren sedd akterifrån, från salongen. Toilett och navigationsrum på babords sida, chefshytten på styrbords sida.

Porslinshandfatet till toiletten.

Byrå med fast överskåp och inredning för vinflaskor, glas m.m.

Salongen sedd akterifrån. En sorglig syn idag, men detta kommer att bli mycket vackert.