Historik

 

Konstruktören C G Pettersson 

 

Förste ägaren, Direktör Erik Flobeck

Thelma IV ritades 1915 av ingenjör Carl Gustaf Pettersson, kallad CGP. Båten konstruerades för Erik Wilhelm Flobeck, direktör vid Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg. Den konstruerades med tanke på Eriks särskilda behov som vice flottiljchef för Göteborgs frivilliga motorbåtsflottilj. På ritningen är beteckningen "utomskärs motorkryssare".

Erik Flobeck ägde Eriksbergs mekaniska verkstad fram till 1915 då verksamheten köptes av Dan Broström (Broströmkoncernen). Verksamheten ärvdes av fadern som drivit upp verksamheten till ansenlig omsättning. Han arbetade vidare inom verksamheten som direktör fram till sin bortgång. Han var en av de främsta initiativtagarna till Sveriges frivilliga motorbåtskår som instiftades 1913.

Erik Flobeck deltog från början i verksamheten med sin mindre motorbåt och han utvecklade tillsammans med kustartilleridetaschementets chef kapten Georg Lindberg och senare Generalmajoren Sam Bolling tankarna om att förstärka Älvsborgs fästning med frivilliga insatser från frivilliga motorbåtsägare. 1913 bildades Göteborgs frivilliga motorbåtsflottilj. Första året anslöt sig 60 medlemmar med 24 båtar. Till ordförande och flottiljchef valdes Sam Bolling och till vice ordförande och vice flottiljchef valdes Erik Flobeck.

Under första världskrigets första år gjorde flottiljen stora insatser för försvaret av Älvsborgs fästning. Verksamheten bestod av patrulltjänst och minlotsning in till Göteborgs hamn samt förflyttning och ombyte av utposteringar vid kustbandet och andra uppgifter där man kunde hjälpa försvaret och där statens resurser inte räckte. 1915 bildades från flera av de frivilliga motorbåtsflottiljerna runt i landet Sveriges Frivilliga motorbåtskår i vilken Göteborgs Frivilliga Motorbåtsflottilj uppgick. Den fungerade som tidigare på så vis att man kunde bidra till försvarsinsatsen genom att vara befälhavare på sin egen båt om man var ägare till en tillräckligt sjöduglig.

Erik Flobeck beställde ritningen till sin nya båt Thelma IV av CG Pettersson år 1915 för att byggas på Eriksbergs varv, uppenbarligen med tanke om att också kunna användas i verksamheten inom den frivilliga motorbåtskåren i Göteborg. Bland annat syns det på dispositionen av båtens inredning. Den är försedd med "chefshytt", vilket ger chefen ett visst eget utrymme om båten är fylld med tjänstgörande personal. Man förde vid dessa tillfällen flottans gösflagga och SFMK:s galjadet i masttoppen, vilket framgår av bilden på Thelma från 1916. Även uniformsfrågan ansågs viktig för motorbåtskåren och debatterades livligt och motorbåtskåren fick tillslut en egen variant av flottans uniform.

 

      

Eskader utanför Älvsborgs fästning under första världskriget

 

Båten blev en prydnad för skärgården. Med sina ansenliga dimensioner inrymmer den ett stort öppet sittrum i aktern, en större salong, befälhavarhytt, pentery och stor öppen kommandobrygga samt förut rymlig skans och maskinrum.

Men smakade det så kostade det. Enligt bevarade räkenskaper från Eriksbergs varv slutfördes i juni månad 1916 diverse arbeten till ett motorbåtsskrov för 15125 kr åt Flobeck. Förmodligen utgjorde detta största delen av byggnadskostnaden. I september 1916 utfördes diverse arbeten på Thelma för 218 kr. Bland annat slipning och rengöring samt en ny propeller för 148 kr. Upptagningen kostade 92 kr. Således användes båten redan under säsongen 1916, och då användes båten troligtvis helt i SFMK:s tjänst eftersom privata inköp av bränsle inte tilläts under ransoneringen. Under oktober månad utfördes diverse atbeten för 307 kr och i december ytterligare diverse arbeten för 649 kr. Det framgår av räkenskaperna att Flobeck hade 20 000 kr i årslön och en för tiden ansenlig förmögenhet. Man bör även tänka på att båten byggdes "inhouse", så någon vinst till varvet utgick förmodligen inte i kostnaden. Hade hon byggts för försäljning torde kostnadsbilden ha blivit betydligt högre. 

Erik Flobeck var mycket seglingsintresserad och ägnade sig i sin ungdom med liv och lust åt segelsporten och vann många segrar med segelyachterna Thelma I, Thelma II och Thelma III. Sedan Eriksbergs mekaniska verkstad övertagits efter faderns bortgång blev dock tiden för långa seglingsutflykter begränsad varför segelsporten lades helt åt sidan och istället blev motorbåtssporten den förhärskande hobbyn. Innan Thelma byggdes ägde Flobeck en mindre fotogendriven motorbåt som användes både privat men även som trafikbåt mellan Eriksbergs brygga och Frigången för verkstads- och annan personal. Denna motorbåt, som kallades "lillbåten" kompletterades sedan med en mindre ångbåt. Flobeck hann äga Thelma till 1917 när han gick bort.

 

Gunnar Tellander, Vice flottiljchef efter Flobeck

Därefter kom Thelma IV som hon kallas i en notis i seglarbladet den 24 maj 1917 att säljas för Flobecks sterbhus räkning till Ingeniör Gunnar Rickard Tellander i Göteborg. Max Thimmig, som är släkt med Gunnar Tellander har berättat att när han ägde båten hette den Gladan. Den låg vid den brygga som han lät bygga i Lugnet på Köpstadsö där familjen Tellander bodde på sommaren. Gunnar Rickard Tellander var en av grundarna till CTC, ett företag som finns än idag och som tillverkar värmepannor och värmepumpar. Han var även han mycket aktiv i Göteborgs Frivilliga Motorbåtskår. Gunnar Tellander föddes den andra juni 1876 i Göteborg.

Hans far var överstelöjtnant i Göta Artilleriregemente och hans mor kom från den i Göteborg så välkända släkten Gibson (Jonsered). År 1897 tog Gunnar Tellander sin ingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, endast 21 år gammal. Därefter fortsatte han sin utbildning med praktiska studier vid Lemmings vävskola i Norrköping samt studier i England 1898-1899. Han blev sedermera Verkställande Direktör för Värmetekniska AB Celsius samt direktör för J.A. Rosengrens Kassaskåpsfabriken. Emellertid blev han även styrelseordförande i Coronaverken AB och AB Welin. Han var instiftare av Svenska värme och sanitetstekniska föreningen i Stockholm samt Rörledningsfirmornas Riksförbund. Han var vice ordförande och vice flottiljchef för Göteborgs Frivilliga Motorbåtsflottilj 1917-1924. Han skänkte bland annat Brustholmarna i Göteborgs södra skärgård till denna verksamhet.

Tellander var väldigt mån om rikets försvar och var väl insatt i detta, ett intresse som han ärvt av sin far men även från andra släktingar. Hans faster var gift med konteramiralen och marinmålaren Jacob Hägg och således kusin med dennes son Erik, generaldirektör för Lotsstyrelsen. 1923 grundade han tillsammans med ingenjörerna Celsius och Clarin CTC som tillverkade värmepumpar och värmepannor. Han innehade ordförandeposten i företaget fram till sin död. Företaget utvecklades och växte snabbt och kom att utgöra stommen i Coronakoncernen som när det var som störst innefattade över femtusen anställda och flera idag välkända företag såsom Wascator, Gamlestadens fabriker , Rosengrens kassaskåp AB, Husqvarna borstfabrik m.m. 1907 gifte Tellander sig med Greta Mark, dotter till industrimannen Johannes Johansson (Gamlestadens Fabriker, Johansson & Carlander, SKF och sedermera Volvo). Paret fick fem döttrar. Tellander köpte år 1913 mark på Köpstadsö i Göteborgs södra skärgård där familjen tillbringade sina somrar. Därtill ägde familjen även herrgården Clareberg på Hisingen utöver sin stora paradvåning på Vasagatan i Göteborg. Gunnar Tellander var en aktiv frimurare och riddare av Nordstjärneorden. Gunnar Tellander avled den sjätte augusti 1930 och han ligger begravd på Östra Kyrkogården i Göteborg.

 

 

 Gunnar Tellander på kommandobryggan iförd frivilliga motorbåtskårens uniform. Bilden är tagen vid Lugnet utanför Köpstadsö. 

 

Thelma IV användes således flitigt under första världskriget i SFMK:s tjänst. Efter kriget sålde Gunnar Tellander båten vidare till Grosshandlare Otto Wallenius i Göteborg och fick då namnet Vipan. Hon hade då hemmahamn vid Wallenius vackra villa vid "Snobbrännan" på Styrsö. Wallenius hade enligt uppgift från Göran Sandström två gastar, Mauritz Håkansson och Knut Jonsson. Wallenius, som innan monopolets införande var grosshandlare i starkvaror, sålde henne 1923 då hon blev Sightseeingbåt på Styrsö.

1925 köptes hon av direktör Ole Christian Olsen, disponent vid Göteborg-Eds pappersbruk. Hon fick nu namnet Intra. Intra användas för nöjesturer med affärsbekanta av olika slag och en vänförening fanns även på den tiden, Intras vänner.  Hon låg kvar på Styrsö vid Olsens sommarbostad. Huset låg vid Villabron där hon låg förtöjd. Den öppna kommandobryggan byggdes in 1925.

 

 

Intra med styrhytten från 1925

 

Hos Olsen fick hon vara kvar i 26 år. Under den tiden har bland andra Jussi Björling varit gäst ombord vid ett par tillfällen. Man kan företälla sig att den världsberömde operasångaren vid dessa tillfällen kan ha stämt upp med sången "Till Havs" för sina vänner.

Någon gång på 30-talet var båten med om en kollission, då gasten olovandes tagit henne. I fyllan och villan klarade han inte av att manövrera henne utan rammade ett annat fartyg varvid stäven skadades. Hon blev då reparerad på Engholmens varv och försäkringsbolaget Atlantica betalade kalaset. 1940 fick hon ett fast brandsläckningssystem med kolsyra inmonterat. Masten var fortfarande lång på 30-talet och hade segel. 1939 kortades masten en och en halv meter. Brandsläckningssystemet räddade henne hösten 1950 då motorn började brinna. Som tur var släcktes branden mycket snabbt med kolsyresystemet. Under 1951 gick Olsen bort och åkaren Titus Floberg köpte båten och lät bygga om hytten. Hon fick då hemmahamn i Marsstrand och i Långedrag i Göteborg. På vintrarna låg hon på Lagers Varv (Engholmen) och blev exemplariskt väl omhändertagen. Under dessa år hetten båten Valkyrian II. (En uppgift som kommer från Göran Sandström ger vid handen att båten 1952 såldes till en Rolf Lindén för 22 500 kr. Buffalomotorn satt kvar till 1952 när den byttes mot en Hesselmanmotor.)

Enligt MYS matrikel från 1996 köpte Uno Ljungberg henne 1954 då hon fick namnet Vinga. Hon blev nu taxibåt och gjorde en del resor med en sportfiskeklubb som hette Vingaklubben. Därför blev hon omdöpt till Vinga. Under dennes tid har hon varit med om många äventyr. Bland annat ytterligare en kollission och en 14 dagars resa med Nils Dahlbeck och kronprins Carl Gustav (vår nuvarande kung) ombord. Då gick färden enligt uppgift bland annat till Nidingarna, Kungen och danska Läsö. En kuriositet är att en del av filmen "Lille Fridolf blir morfar" utspelar sig i Göteborgs hamn och skärgård, där Lille Fridolf (spelad av Douglas Håge) åker omkring på Thelma, som heter Valfrid i filmen. I tre längre klipp i filmen finns båten med. Lennart Bejre var då den som framförde Vinga. 

 

 

 

 

Stort tack till Folkets Hus och Parker som låter oss visa filmklipp och bilder ur filmen Lille Fridolf blir morfar! Se mer under "historik" där två klipp till ur filmen ligger. Här ses Douglas Håge, alias Lille Fridolf äntra båten under sitt sökande efter ett namn till sin nyfödde sonson. Fadern heter Valdemar och morfar Fridolf. Modern vill ha ett namn som påminner om båda dessa herrars. Lille Fridolf söker med ljus och lykta efter ett sådant namn och hittar det till slut i stäven på båten. Valfrid.

Tack vare Lena Palmkvist vet vi nu även att Lasse Dahlkvist oräkneliga gånger åkt med Vinga till Brännö Brygga. 

 

 

När TV- serien Skärgårdsflirt spelades in 1972, användes Vinga som transport till och från inspelningarna på Tjörn. Filmen handlar om Fiskargubben Västman som har lovat bort sin son Nils-Erik till skärgårdsbonden Sjöholms vackra dotter Inga. Komplikationer uppstår när Nils-Erik förälskar sig i en annan flicka. Bo Hermansson svarade för regin och i rollistan fanns folkkära skådespelare som bl.a. Gösta Bernhard, Hjördis Petterson, Siv Ericks, Rolv Wesenlund och Sten-Åke Cederhök. Skådespelarna och inspelningsteamet har enligt Lennart varit ombord på Vinga som båten hette vid inspelningstillfällena.

I slutet av 50-talet monterades en sex cylindrig Volvo Penta MD 96 in i båten. Motorn hade 130 hkr och gav båten en toppfart på 15 knop och en marschfart på 10 knop. Efter ett tag i taxitjänst målades skrovet i svart och överbyggnaden blev gul. Detta då taxirörelsens andra taxibåt var försedd med dessa färger och det var svårt att hålla fernissan underhållen då båtarna gick året runt. Hon var vid den tiden dock fortfarande i ett gott fungerande skick och hade enligt Hans Rydén röd plyschinredning i salongen. 1978 köpte Lennart Bejre ut Vinga ur taxirörelsen. 1996 köpte Lars Werulander båten med tanke på att renovera den, men överlät den till Bengt Johanson. Nuvarande ägare fick köpa båten från Rimforsa i september 2008.